News
10 Agosto 2020

Yoshinori Ono, produttore di Street Fighter, lascia Capcom

yoshinori ono produttore di street fighter si dimette da capcom